Behandeling – Tandarts K. Chin – Rotterdam

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. U wordt dan verwezen naar een van de mondzorgkundigen, die aan ons praktijk verbonden zijn.

Indien er problemen aan uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of er een extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten;
  • de risico´s van een behandeling;
  • het aantal behandelingen;
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op mondgezondheid, de brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.
Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf €150,00. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 14 werkdagen.
Bij gespecialiseerde behandelingen hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar collega´s voor onder meer KaakchirurgieOrthodontieEndodontologieParodontologieBehandeling van patiënten met angst, Gehandicaptenzorg en maxillo faciale prothetiek.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen, slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens de wettelijk minimale 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Implantologie

Wat is een implantaat?

Een implantaat lijkt op een titanium schroefje en is te vergelijken met een kunstwortel, welke op de plaats gezet kan worden van de wortel van de tand of kies die in uw gebit verloren is gegaan.
Dit titanium is heel biocompatibel, dat wil zeggen dat het lichaam het niet afstoot, waardoor het bot er direct tegen aan kan groeien. Van veel implantaten is het titanium oppervlak ruwer gemaakt, wat de botgroei rondom het implantaat versnelt. Tegenwoordig helen de implantaten in +/- 98% van de gevallen succesvol in, bij o.a. botherstel operaties, rokers en diabeten liggen deze percentages mogelijk wat lager. Uit onderzoek blijkt nu dat de tienjaarsoverleving van implantaten tussen de 90 en 95% ligt.

Waar kunnen implantaten voor gebruikt worden?

Implantaten kunnen in zeer veel situaties bij gebitsproblemen worden toegepast, variërend van steunpunt voor een beugel tot een drukknop onder een kunstgebit. Hieronder een aantal veel voorkomende situaties:
– Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst waarna op het implantaat een kroon kan worden geschroefd of vastgelijmd. Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geboord hoeft te worden.
– Wanneer 2 of meerdere tanden of kiezen ontbreken. Het is niet altijd nodig om voor elk ontbrekend gebitselement een implantaat te plaatsen; bijvoorbeeld een drie-delige brug kan soms bijvoorbeeld ook op twee of op drie implantaten geplaatst worden, de behandelend tandarts-implantoloog kan dit in uw individuele situatie beoordelen.
– Verankering voor een klikgebit (overkappingsprothese)
Een kunstgebit dat vast klikt op implantaten wordt een klikgebit of overkappingsprothese genoemd. In de (onder)kaak worden over het algemeen twee of vier implantaten geplaatst. Op deze implantaten kunnen drukknopjes of een steg (staaf-huls) constructie geplaatst worden.
Een klikgebit zit stevig vast maar kan ook worden uitgenomen voor reiniging. Doordat een klikgebit veel minder beweegt komt er nauwelijks voedsel onder de protheserand en bovendien blijkt ook uit onderzoek dat prothesedragers beter kunnen kauwen.

Vanaf welke leeftijd kunnen implantaten geplaatst worden?

Wanneer bij iemand het kaakbot uitgegroeid is (ongeveer vanaf 18-25 jaar, afhankelijk van geslacht en locatie) kunnen in principe implantaten geplaatst worden. Er zijn echter meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden:
-Is er voldoende (gezond) kaakbot?
-Is het tandvlees rondom de overige tanden en kiezen gezond?
-Is de lichamelijke gesteldheid voldoende?

Hoe wordt de behandeling uitgevoerd?

De behandeling bestaat uit een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek en bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase kunnen de implantaten operatief worden ingebracht. Indien noodzakelijk zal na het vastgroeien een tweede ingreep volgen om het implantaat ‘boven het tandvlees’ te halen (tweede fase ingreep). In de laatste fase wordt de constructie, bijv. een kroon of brug op de implantaten, gemaakt.

Nabezwaren

De nabezwaren van de implantaatoperatie kunnen van persoon tot persoon wisselend zijn. Het plaatsen van een implantaat in een gebied met voldoende bot en tandvlees zal over het algemeen niet veel klachten veroorzaken, uitgebreidere ingrepen zouden enkele dagen klachten kunnen geven. Bot zelf bevat weinig zenuwen, de mogelijke pijn is dus voornamelijk afkomstig van het omgevende tandvlees/ weke delen. De voorgeschreven pijnstillers zullen helpen de pijn te bestrijden, in veel gevallen is tevens een mondspoelmiddel en een antibioticum verstrekt.
Mochten de implantaten onder een kunstgebit zijn geplaatst dan kan het tandvlees 1 tot 2 weken gevoelig zijn. Het is dan ook aan te raden om in die periode zacht voedsel te eten en het kunstgebit alleen te dragen als het noodzakelijk is.

De inhelingsfase

Het bot heeft een bepaalde tijd nodig om tegen het oppervlak van het implantaat aan te groeien, waardoor deze voldoende vast zal gaan zitten zodat er een bijv. een kroon of een drukknopje voor een kunstgebit opgezet kan worden. De meest gebruikte inhelingstijd bedraagt drie maanden. In de bovenkaak met name bij een slechte botkwaliteit en in het geval van een botherstelprocedure is de inhelingsfase langer. Tegenwoordig o.a. door verbetering van de implantaatoppervlakken propageren enkele systemen inhelingstijden (in ideale omstandigheden) van zes tot acht weken. Zelfs het direct belasten van het implantaat is tegenwoordig mogelijk. Dit wordt soms gedaan bij voortanden wanneer behoud van de vorm van het tandvlees erg belangrijk is, maar een gefaseerde aanpak in deze gevallen is ook een goed alternatief. Meerdere implantaten in het geval van een tandeloze onderkaak blijken succesvol direct belast te kunnen worden.

De restauratiefase

Nadat het implantaat stevig in het bot is vastgegroeid, kan er een afdruk van genomen worden.
Op het implantaat worden afdrukstiften gezet die meekomen in de afdruk. Uiteindelijk maakt de tandtechnieker hier een gipsen model van waar nauwkeurig de positie van de implantaten in is overgebracht.
Voor een kroon of een brug wordt er vaak een opbouw op het implantaat vastgedraaid, deze opbouw wordt een abutment genoemd. De uiteindelijke kroon zal als een soort van dopje over het abutment heen worden vastgelijmd. Het is ook mogelijk dat uw tandarts de kroon als geheel vastschroefd aan het implantaat.
Een kroon of brug kan over het algemeen binnen twee tot drie weken na de eerste afdruk geplaatst worden; de vervaardiging van een kunstgebit (overkappingsprothese) duurt langer, ongeveer vier tot zeven weken.
Tijdens de nazorg-fase zal het implantaat over het algemeen om het halfjaar gecontroleerd moeten worden door een tandarts. Uiteraard is het belangrijk dat het implantaat goed gepoetst en schoongemaakt wordt. 

Kosten

De kosten van een constructie op implantaten kunnen sterk uiteen lopen. Dit is ondermeer afhankelijk van de tandtechniekkosten, het gebruikte implantaatsysteem en methode. Ook de uitgebreidheid van de behandeling heeft daar invloed op, een grote brug met extra botherstel operatie zal duurder zijn dan een enkele kroon op een implantaat zonder botherstel operatie.
Grofweg zou je kunnen zeggen dat een kroon op een implantaat, zonder extra ingrepen, ongeveer tussen de €1.700 en €2.200 kost. Mochten meerdere tanden en/of kiezen met een implantaatbrug vervangen moeten worden dan zullen de kosten hoger liggen.
Een consult bij een implantoloog kan u meer duidelijkheid verschaffen.

CEREC E-MAX KRONEN

Kroon plaatsen? In onze praktijk is het mogelijk om binnen 1 dag een kroon tand te vervaardigen met ons CEREC 3D kronen systeem. Cerec is de naam van een hightech, digitaal CAD/CAM systeem dat bestaat uit een camera, een digitale mond scanner en een computergestuurd slijp apparaat. Hiermee is het voor de tandarts mogelijk om binnen één zitting een nieuwe porseleinen kroon tand te maken.

“Binnen één bezoek aan de tandarts een kroon of andere tand vervangende restauratie met de CEREC methode.”

Hoe werkt het laten plaatsen van een CEREC Kroon of Brug?

De tandarts maakt tijdens een CEREC behandeling met behulp van een scanner en een speciale mondcamera een digitale opname van de afgeslepen gebitselementen in uw gebit. Op een 3D computer wordt vervolgens een perfect passende kroon of brug in de juiste kleur ontworpen. Daarna stuurt de computer een freesmachine aan die heel nauwkeurig een kroon slijpt uit een blokje porselein. Tot slot wordt de kroon verder ingekleurd, geglazuurd en gebakken in een speciale oven. Na ongeveer anderhalf tot twee uur is de nieuwe CEREC kroon klaar en kan de tandarts deze unieke kroon plaatsen in uw mond.

Voordelen van een Cerec kroon of brug?

  • Uw nieuwe 3D kroon is binnen één zitting gereed;
  • U hoeft niet tijdelijk een noodkroon te dragen;
  • Door 3D computer methode perfect passende kroon of brug;
  • Een afdruk is niet meer nodig omdat wij uw gebit digitaal scannen;
  • CEREC Kronen hebben een uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding.

Meer informatie over Cerec Kronen?

Het 3D computer systeem vervaardigd volledig keramische Cerec vullingen, tand kronen en facings. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het plaatsen van een Cerec kroon of brug, of wilt meer informatie over bijvoorbeeld de prijs/kosten van een kroon of implantaten? U kunt een consult afspraak inplannen door te bellen naar: 010 – 466 07 73.